Top

Verzenden & retouren

Verzenden & retouren

Bezorging:

Ons streven is om bestellingen voor Nederland binnen 2 tot 5 werkdagen te bezorgen. Voor België, Spanje en Frankrijs is ons streven binnen 4 tot 14 werkdagen te bezorgen. In sommige gevallen kan het lager duren dan 28 dagen, in dat geval kunt ons vragen de levering te annuleren.

U kunt ervoor kiezen om uw bestelling af te halen bij VDH Tools. Er zijn echter een aantal artikelen die niet binnen 48 uur bezorgd of afgehaald kunnen worden, dit komt bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van het artikel of de afmeting.

De bezorgkosten en kleine order kosten voor bestellingen onder de € 50 zijn voor Nederland, België en Duitsland € 4,95 en voor Frankrijk, Spanje € 22,00 incl. BTW. VDH Tools werkt samen met GLS.

Heeft u vragen over de bezorging, neem dan contact op met de klantenservice via info@vdhtools.nl.


Retour goederen VDH Tools dealers en bedrijven:

VDH Tools kan van bedrijfsmatige klanten onbeschadigde goederen retour nemen. Voorwaarde is dat deze goederen nog in het huidige assortiment voorkomen en in de originele verpakking zitten. Wij berekenen voor deze service 25% restockingskosten en deze kosten worden direct verrekent en in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Retour goederen met afwijkingen en gebreken:

Niet-Consumenten (bedrijven) mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeen gekomen en binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.  Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruik schade te worden geretourneerd.


RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Herroepingsrecht
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, VDH Tools Industrieweg 14-A 2712 LB te Zoetermeer via een ondubbelzinnige verklaring  schriftelijk per post of email op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, de goederen dienen ongebruikt in de originele en ongeopende verpakking aangeleverd te worden. Pakketten zonder (correct ingevuld) retourformulier of begeleidend schrijven worden niet behandeld.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aangetekend aan ons terug te zenden of af te geven in ons filiaal te Zoetermeer. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening, u dient ten alle tijden een bewijs te kunnen overleggen dat het pakket aangetekend door ons is ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet aangetekende zoekgeraakte retourzendingen.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VDH Tools heeft meegedeeld.

Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan.

Speciaal bestelde hoeveelheden, op maat geleverde en outlet producten kunnen niet geretourneerd worden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeld Herroeping Formulier (kopieer en plak deze tekst en vul de velden aan)

Aan:

VDH Tools
Industrieweg 14A
2712 LB  Zoetermeer

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op:                
Bestelnummer:
Ontvangen op:
Volledige naam:
Volledig adres:
Telefoonnummer:
Email:
IBAN Rekeningnummer:


Handtekening:Datum(DD-MM-YYYY):


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op: Het herroepingsrecht is niet mogelijk bij:  

a. Bij verzegelde en gesealde producten. Wanneer de verzegeling of plastic seal verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e. die snel kunnen bederven of verouderen;

f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

g. voor losse kranten en tijdschriften;

h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.